Lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019 do Chùa Kim Sơn (phường 6, thành phố Cà Mau).


Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện và thành phố Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, phổ  biến rộng rãi về mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn gia thông; những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông gây ra; những gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội; kịp thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông; các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với gia đình và toàn xã hội. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông.

Tại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cáo đẳng, đại học trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tưởng niệm trong học sinh, sinh viên vào giờ chào chờ đầu tuần (thứ hai, ngày 11/11/2019).

Các ngành, các cấp vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn giao thông và có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp đối với gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông do người khác gây ra. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn năm 2019.

Theo camau.gov.vn