Vùng đồng bào dân tộc Khmer ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình ngày một khởi sắc. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Tết cố truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020 diễn ra vào các ngày 13, 14, 15, 16 tháng 4 năm 2020 (nhằm ngày 21, 22, 23, 24 tháng 3 năm Canh Tý).

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên năm nay các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có tụ tập đông người hạn chế tổ chức; Chủ tịch UBND giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây đảm bảo phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, tham mưu Thường trực: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, nhân dân tiêu biểu là người dân tộc Khmer; một số chùa, salatel trên tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi đế đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, đặc biệt phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; phát huy tính tự lực, tự cường vượt khó vươn lên thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và lập thành tích chào mừng Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Khmer; phản ảnh kịp thời không khí đón Tết trong vùng đồng bào dân tộc Khmer và các hoạt động thăm, chúc Tết. Tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Khmer hạn chế tổ chức các hoạt động đông người, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kết thúc Tết, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo tình hình thực hiện chính sách và chăm lo Tết về Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

camau.gov.vn