Tiếp và làm việc với Tổ công tác có đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ xã Trần Hợi. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo các công tác chuẩn bị cơ bản đảm bảo cho đại hội diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2020. Theo đó, đến nay các bước thực hiện quy trình nhân sự, xây dựng văn kiện, công tác kiểm tra nắm tình hình trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, việc thực hiện công trình chào mừng đại hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội cơ bản đảm bảo; đồng thời, phản ánh một số khó khăn của đơn vị trong công tác chuẩn bị đại hội. Qua đó, các đồng chí trong Tổ Công tác của tỉnh là lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy đã trao đổi, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, văn kiện, tuyên truyền và đề nghị đơn vị khẩn trương thực hiện.

Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm của Tỉnh ủy kiểm tra tại xã Trần Hợi

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh đề nghị Đảng ủy xã Trần Hợi rút kinh nghiệm từ đại hội của Đảng ủy xã Phú Hưng, huyện Cái Nước; trong đó tập trung tuyên truyền đại hội sâu rộng bằng nhiều hình thức; về chương trình đại hội, phải xây dựng, điều hành bám sát kịch bản chi tiết; về văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải được bí thư cấp ủy ký và đóng dấu; đối với việc thảo luận văn kiện, tùy điều kiện thực tế có hình thức thảo luận đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; nghị quyết đại hội và chương trình hành động phải thông qua đại hội và biểu quyết theo quy định; về công tác nhân sự phải thực hiện đúng Hướng dẫn số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc bầu Ban Kiểm phiếu phải được đại hội biểu quyết thành viên và Trưởng Ban Kiểm phiếu, đồng thời xin ý kiến đại hội để Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ trong suốt phần bầu cử đại hội; về trang trí, khánh tiết đại hội thực hiện theo Công văn số 8141-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; đặc biệt không tổ chức đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các cháu thiếu nhi đến chúc mừng đại hội; khẩn trương thực hiện tốt các bước chuẩn bị đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp.

                                                                                  Thúy Nguyễn