Dự hội nghị có các đồng chí Trần Tấn Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lưu Xông Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể cấp huyện cùng tham dự. 

Đồng chí Trần Tấn Công và đồng chí Nguyễn Hoàng Xuyên cùng chúc mừng Hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đạt nhiều kết quả  quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục được phối hợp thực hiện khá tốt, tuyên truyền trong tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm các bước bình nghị, xét duyệt thực hiện đúng theo Luật định, bảo đảm về số lượng và chất lượng, tổ chức giao, nhận tân binh nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khá tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết hợp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội. Lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội quận luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương “Vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh”.

Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ thời gian tới, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, phòng, đoàn thể huyện thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đập tan âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giảm nghèo, tạo mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống trị; tăng cường, đoàn kết quân dân bền chặt, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác Dân vận, mặt trận và các đoàn thể với Lực lượng vũ trang trong 5 năm qua; đồng thời, chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang và từng ngành với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân để cùng tham gia thực hiện, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp thực hiện các phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn, làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhân lên ngày càng nhiều các điển hình tiêu biểu. Thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi, nắm tình hình; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang với các ngành, tạo sự hiểu biết sâu sắc và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phúc Hậu