Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp mở lớp với Trung tâm Chính trị huyện; Giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện và đại diện lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, Đảng ủy Trường THPT Trần Văn Thời, Đảng ủy BCH Quân sự huyện.

 Năm 2019, Trung tâm Chính trị huyện đã chủ động bám sát kế hoạch được giao, nội dung các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng được chọn lựa kỹ lưỡng, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của ngành dọc cấp trên và nhu cầu thực tiễn ở cơ sở. Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, truyền tải kiến thức dễ nghe, dễ hiểu.

Cơ sở vật chất,  trang thiết bị phục vụ mở lớp luôn được đảm bảo. Trong năm, Trung tâm đã mở được 33/33 lớp bồi dưỡng với 3.851 lượt học viên, đạt 100%  so với kế hoạch được cấp ủy giao. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho hơn 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các Trường học trực thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, trong năm 2020 Trung tâm Chính trị huyện mở 41 lớp, dự kiến có 4.903 học viên được đào tạo, bồi dưỡng. Trong thực hiện mở lớp Trung tâm chủ động điều chỉnh phương thức mở lớp gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, thực hành, giải đáp những vấn đề đặt ra ở cơ sở, chú trọng đối thoại, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp được mở.

Huỳnh  Văn Sử