Dự Hội nghị có đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo của đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Chủ trì Hội nghị

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sạt lở bờ biển, bờ sông, hạn hán, mưa bão, nước biển dâng, đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; đây cũng là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp và tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cơ quan tham mưu cho cấp ủy đã triển khai thực hiện khối lượng công việc rất nhiều, nhưng với sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quyết tâm chính trị cao, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai thực hiện hoàn tốt nhiệm vụ của mình trong năm qua, góp phần thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Huyện uỷ năm 2020 đã đề ra.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp trong công tác tổ chức, kiểm tra và tuyên giáo ở cơ sở.

Đ/c Lê Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi những những kết quả đạt được của công tác tổ chức, kiểm tra và tuyên giáo, đồng thời chỉ đạo một số nội dung trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác tuyên giáo để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Hoàng Cận