Ảnh minh họa

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 01 ngày (ngày 02/9/2019). Do ngày nghỉ lễ liền kề với ngày nghỉ hàng tuần nên thời gian nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ bảy (31/8/2019) đến hết ngày thứ hai (02/9/2019).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và hộ gia đình từ chiều ngày 01/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và giải quyết được các công việc đột xuất trong ngày nghỉ.

 

BBT