Các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 diễn ra từ ngày 17/10/2019 đến 18/11/2019.


Theo đó, các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 diễn ra từ ngày 17/10/2019 đến 18/11/2019. Việc triển khai nhằm tập trung các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân,... ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tav vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trong dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, sự cố môi trường, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau