Việc người tiêu dùng chụp lại hóa đơn khi mua hàng và gửi về cổng tiếp nhận thông tin sẽ góp phần chống thất thu thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước.


Việc triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin của cộng đồng xã hội vào quản lý thuế bằng “Cổng tiếp nhận thông tin từ người dân” trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý hóa đơn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, góp phần chống thất thu thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức, giúp người dân biết, hiểu và chung tay cùng ngành Thuế thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin của cộng đồng xã hội vào quản lý thuế bằng “Cổng tiếp nhận thông tin từ người dân”.

Cục Thuế được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường củng cố Đoàn Chống thất thu thuế liên ngành để thực hiện kiểm tra, giám sát hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ trong lưu thông. Theo đó, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ để tham gia các Đoàn Kiểm tra liên ngành theo đề nghị của Cục Thuế.
 

camau.gov.vn