Thời gian phát động cuộc thi từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020.


Theo đó, đối tượng dự thi các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau gồm: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Địa điểm nộp hồ sơ dự thi Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) địa chỉ: Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội; Điện thoại: 024.38226419; Fax: 024.39434627, Email: info@vifotec.vn. Website: www.vifotec.vn. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/7/2020 (tính theo dấu bưu điện).

 

Nguồn: camau.gov.vn