Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020. Trong đó lưu ý một số công vệc như sau:

Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục.

Tổ chức lễ khai giảng năm học thống nhất vào buổi sáng ngày 05/9/2019. Chương trình khai giảng có các nghi thức như: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; các nhà trường không đọc báo cáo về tình hình hoạt động của trường. Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ...

Ngay sau lễ khai giảng phải ổn định và duy trì nề nếp học tâp; xây dụng kế hoạch giáo dục năm học phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của nhà trường. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học phải phù hợp với lứa tuổi học sinh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh.

Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đế xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

BAN BIÊN TẬP