Động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam.


Công văn số 3141, ngày 11/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, Cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 01/5/2020 đến 12 giờ ngày 16/8/2020 trên các vùng biển; trong đó, có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng Cảnh sát biển 4 và các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thông báo cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị.

Động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này.

Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024- 62737323.

camau.gov.vn