Cụ thể: THPT Võ Thị Hồng đạt 100%; THPT Trần Văn Thời đạt 99.73%; THPT Sông Đốc đạt 96.52%; THPT Khánh Hưng đạt 95.38%; THPT Huỳnh Phi Hùng đạt 95.35%; GDTX Trần Văn Thời đạt 66.67%. Trường THPT Võ Thị Hồng lọt vào tốp 5 trường THPT có học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, gồm : Trường THPT Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi); THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau); THPT Viên An (huyện Ngọc Hiển); THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời) và THPT Tân Bằng (huyện Thới Bình).

Trường THPT Võ Thị Hồng

Từ khi thành lập đến nay (2010), trường THPT Võ Thị Hồng đã có 06 năm học có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, đó là các năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

Hoàng Cận