Từng hộ dân chủ động thực hiện công tác phòng chống, không thiên tai, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Ảnh: Biên Phòng.
 

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan báo, đài trong tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện một số biện pháp cơ bản về phòng chống đối với một số loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2020.

Trước mắt, các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện một số biện pháp phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới, dông, lốc xoáy, gió mạnh, sét, triều cường, nước dâng, sạt lở đất. Trong đó, chú trọng hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp về chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm; di dời, sơ tán dân khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện công tác phòng chống, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Qua đó, góp phần cùng các ngành, các cấp và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra.

camau.gov.vn