Đ/c Nguyễn Hoàng Xuyên, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hoàng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng  chí Trịnh Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Quốc Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các tổ chức thành viên cấp huyện cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện nhà; từng đại biểu không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đoàn kết, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình,  nắm chắc tình hình cử tri, nhân dân để tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tại buổi Hội nghị, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trịnh Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự kiến thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của cơ quan, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của luật. Qua hiệp thương, có 100% đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng phân bổ đại biểu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao; đồng thời, cơ cấu tỷ lệ nữ đảm bảo theo quy định.

                                                                                                Phúc Hậu