Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Văn bản huyện ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 16-CV/HUCông văn08/09/2020Công văn số 16 ngày 08/09/2020, Về việc chỉ đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
2.Số 15-CV/HUCông văn08/09/2020Công văn số 15 ngày 08 /09/ 2020 Về việc lãnh đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp!
3.Số 03/CVHUCông văn27/08/2020Về việc gửi đề cương tuyên truyền 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9!!!
4.Số 03/BCHUBáo cáo24/08/2020Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng sách Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2028 -2019!
5.Số 2127-CV/HUCông văn31/07/2020Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 ===> HỎA TỐC ==>>
6.Số 2122-CV/HUCông văn27/07/2020Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19! KHẨN ==>>
7.Số 3081-CV/BTGHUCông văn07/07/2020Gợi ý thảo luận văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ huyện!!!!
8.Số 01-NQ/HUNghị quyết06/07/2020Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025!
9.Số 01-BC/HUBáo cáo06/07/2020Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
10.Số 2095-CV/HUCông văn18/06/2020Về việc mời dự hội nghị Cán bộ chủ chốt 9h30 ngày 22/6/2020, tại Hội Trường Huyện ủy!!!!