Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Văn Thời !

Văn bản huyện ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 11-KH/HUKế hoạch14/12/2020Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020!!!
2.Số 81-CV/HUCông văn08/12/2020Công văn mời họp kèm theo văn bản tại Hội nghị tổng kết năm 2020 của Huyện ủy!!!!
3.Số 01/BCCT-TWBáo cáo30/10/2020Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình tại Đại hội XIII của Đảng (dự thảo)!!
4.Số 16-CV/HUCông văn08/09/2020Công văn số 16 ngày 08/09/2020, Về việc chỉ đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
5.Số 15-CV/HUCông văn08/09/2020Công văn số 15 ngày 08 /09/ 2020 Về việc lãnh đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp!
6.Số 03/CVHUCông văn27/08/2020Về việc gửi đề cương tuyên truyền 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9!!!
7.Số 03/BCHUBáo cáo24/08/2020Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng sách Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2028 -2019!
8.Số 2127-CV/HUCông văn31/07/2020Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 ===> HỎA TỐC ==>>
9.Số 2122-CV/HUCông văn27/07/2020Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19! KHẨN ==>>
10.Số 3081-CV/BTGHUCông văn07/07/2020Gợi ý thảo luận văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ huyện!!!!