Để tổ chức thành công đại hội, công tác chuẩn bị đại hội đã được Đảng bộ xã triển khai từ rất sớm, nhất là việc xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội và Đề án nhân sự. Qua rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, Đảng bộ xã Trần Hợi có 13/13 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cả nhiệm kỳ đạt 200.534 tấn, đạt 102,8%; Thu nhập bình quân đầu người 45,5 triệu đồng, tăng hơn 16 triệu đồng so với năm 2015; Hộ nghèo còn 2,19%, giảm 9,4% so với đầu nhiệm kỳ; Xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 và tiếp tục giữ vững đạt chuẩn theo hướng nâng cao các tiêu chí; Đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 81%.

 

Một buổi chạy thử chương trình đại hội
 

Được Tỉnh ủy, Huyện uỷ chọn là đơn vị đại hội điểm, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo, đến nay, sự chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thành. Các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Đề án nhân sự cấp uỷ khoá mới đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét cho ý kiến, các điều kiện khác phục vụ đại hội đã hoàn tất sẳn sàng cho phiên khai mạc trù bị diễn ra vào chiều ngày 13.5.2020 và chính thức vào sáng ngày 14.5.2020.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, tin rằng Đại hội Đảng bộ xã Trần Hợi sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo tiền đề để các Đảng bộ còn lại trong huyện học tập, rút kinh nghiệm và tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian theo quy định./.

 

BAN BIÊN TẬP