Khách sạn, taxi…ngừng hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội do dịch bệnh Covid – 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của doanh nghiệp.


Nội dung công văn nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cả nước kềm chế được lây lan trong cộng đồng và kiểm soát tốt; đặc biệt, trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa ghi nhận ca mắc, cũng như đã chủ động từng bước tạo điều kiện tốt nhất cho lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,...

Nhằm bảo đảm việc xây dựng dự báo kịch bản thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 và hạn hán đạt hiệu quả cao nhất, dự báo xác với tình hình,... để kịp thời thông qua tập thể Thường trực UBND tỉnh xem xét, có ý kiến quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật tình hình, số liệu, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên cơ sở Kế hoạch số 01, ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh, điều chỉnh có tính tác động của dịch Covid-19. Yêu cầu đánh giá chính xác khả năng tăng giảm của từng chỉ tiêu cụ thể, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp khắc phục các tiêu chí giảm để tránh bị giảm sâu, có biện pháp kích thích các chỉ tiêu có khả năng tăng để tăng trưởng mạnh hơn. Với mục tiêu là lấy tăng bù giảm giữa các chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Mỗi kịch bản phải có đánh giá ảnh hưởng, tác động trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 đối với từng chỉ tiêu cụ thể; có giải pháp cụ thể đối với từng chỉ tiêu khi kết thúc dịch Covid-19.

Nội dung công văn gợi ý xây dựng các kịch bản theo diễn biến tình hình dịch bệnh, gồm: Dịch Covid-19 được khống chế cuối tháng 4 (tháng 5/2020 hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động của nền kinh tế được tháo gỡ từng bước và hoạt động bình thường) và ảnh hưởng của hạn hán kết thúc cuối tháng 5/2020. Dịch Covid-19 cơ bản được khống chế trong quý II/2020 nhưng vẫn có nguy cơ lây lan đến hết năm 2020 (dịch bệnh trong nước, khu vực và các quốc gia trên thế giới chưa được kiểm soát). Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan phức tạp, nhưng sẽ kiểm soát được vào cuối quý III/2020... Lưu ý, rà soát, tính toán tốc độ tăng trưởng của tỉnh trên cơ sở số liệu báo cáo đến thời điểm hiện nay của các ngành, địa phương và dự báo cả năm 2020.

 

camau.gov.vn